publicerad: 2021  
livregemente liv­regementet liv­regementen
liv|­rege·ment·et
substantiv
li`vregemente
mest vid beskrivning av äldre förhållanden (och i vissa namn) elit­regemente som formellt har till huvud­uppgift att skydda kunglig person
JFR garde
Liv­regementets husarer
belagt sedan 1640