publicerad: 2021  
livsförnödenheter plural
livs|­för·nöd·en·het·er
substantiv
[lif`s-]
varor som behövs för att uppe­hålla livet
en hjälp­sändning med livs­medel, mediciner och andra livs­förnödenheter
belagt sedan 1723