publicerad: 2021  
livshotande ingen böjning
livs|­hot·ande
adjektiv
[lif`s-]
som inne­bär livs­fara vanligen om skada el. sjukdom
patientens till­stånd var livs­hotande
belagt sedan 1963