publicerad: 2021  
ljuddämpare ljud­dämparen, plural ljud­dämpare, bestämd plural ljuddämparna
ljud|­dämp·ar·en
substantiv
lju`ddämpare
an­ordning för dämpning av buller t.ex. på avgas­röret till förbrännings­motor och på hand­eldvapen
belagt sedan 1885