publicerad: 2021  
loggia loggian loggior
loggi·an
substantiv
[låg´ja] el. [låd´ja]
ut­åt öppet, veranda­liknande ut­rymme i byggnad vanligen upp­buret av pelare
en aperitif på herr­gårdens loggia
belagt sedan 1872; av ita. loggia 'pelar­gång; loggia'; jfr ur­sprung till 2loge 1