publicerad: 2021  
lokus lokuset, plural lokus, bestämd plural lokusen
lok·us·et
substantiv
lo´kus
1 vanligen i sammansättn. matställe
belagt sedan 1891; studentslang; latiniserande bildn. till 1lokal!!
2 bestämd plats särsk. för gen på kromosom
belagt sedan 1950; av lat. loc´us 'plats'