publicerad: 2021  
longitudinell longitudinellt longitudinella
long·itud·in·ell
adjektiv
longitudine´ll [låŋgi-] äv. [låŋi-]
fysik som svänger i fortplantnings­riktningen om våg­rörelse
ljudet är en longitudinell våg­rörelse
äv. ut­vidgat till andra vetenskapliga om­råden, bl.a. beteende­vetenskap som mäter (en och samma före­teelses) ut­veckling under lång tid
en longitudinell studie över barns hälsa
belagt sedan 1755