publicerad: 2021  
loop loopen loopar
loop·en
substantiv
[lo´p]
lod­rät cirkel­bana t.ex. om (nästan cirkulär) boll­bana
planet gjorde en loop; ungdoms­spelarna i bord­tennis­klubben tränade smashar och loopar
äv. data­teknik följd av instruktioner som vid bearbetning genom­löps flera varv
spec. program­fel som gör att en följd av instruktioner (teoretiskt) genom­löps ett oändligt an­tal gånger så att bearbetningen inte kan full­följas
programmet gick i loop
belagt sedan 1912; av engelska loop med samma betydelse, urspr. 'slinga; ögla'