publicerad: 2021  
lottakår lotta­kåren lotta­kårer
lotta|­kår·en
substantiv
[låt`a-]
lokal samman­slutning av lottor
Sveriges lotta­kårer
äv. om hela lotta­rörelsen
hon har gått med i lotta­kåren
belagt sedan 1941