publicerad: 2021  
1lotta lottan lottor
lott·an
substantiv
[låt`a]
med­lem av lotta­rörelsen
lottaavdelning; armélotta; marinlotta
belagt sedan 1924; till för­namnet på marketenterskan Lotta Svärd i Fänrik Ståls sägner av J.L. Runeberg
2lotta lottade lottat
verb
[låt`a]
genom lott­dragning av­göra vinst­tilldelning el. annan fråga
någon lottar (något) någon lottar (om något) någon lottar (mellan några)
de lottade om vem som skulle börja
spec. i idrotts­sammanhang
kvarts­finalerna i Champions league lottades igår
ibland med an­givande av den person något till­faller
målet lottades på den yngsta av åklagarna
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska lota
lottalottning