publicerad: 2021  
1lov loven lovar
lov·en
substantiv
kursändring i riktning mot vinden av segel­fartyg eller dylikt
en lov (kring/runt något)
en lov (kring något)
en lov (runt något)
göra en lov
äv. all­männare sväng, gir
chauffören gjorde en vid lov kring stationen
slå sina lovar kring någon/något kretsa kring någon/någotfot­spår i snön av­slöjade att någon hade slagit sina lovar kring ladan under natten
ta loven av någon/något få över­taget över någon/någotmöbel­fabrikerna tog loven av snickar­hant­verket
belagt sedan ca 1585; jfr fornsvenska lof 'vind­sida'; till 1lova!!
2lov ingen böjning, neutrum
substantiv
[lå´v]
1 tillåtelse ofta mer informell, av förälder eller dylikt
lov (att+verb)
lov (till något/att+verb)
lov (till något)
lov (till att+verb)
be om lov; barnen fick lov att stanna uppe sent; läraren gav klassen lov att stanna i klass­rummet; hon tittade i hans dag­bok utan lov
ofta försvagat i artighets­fraser
vad får jag lov att bjuda på?; får jag lov (till nästa dans)?
äv. med opersonlig konstruktion
vad får det lov att vara?
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska lof 'bi­fall, tillåtelse; pris, beröm'; gemensamt germanskt ord med urspr. bet. 'tillfreds­ställelse; behag'; besläktat med ljuv
2 i vissa ut­tryck skyldighet att göra något
lov att+verb
nu får ni lov att vara tysta!
äv. försvagat
nej, vi får nog lov att gå nu
belagt sedan 1682
3lov lovet, plural lov, bestämd plural loven
lov·et
substantiv
[lå´v]
tid av ledighet från skolundervisning ut­över helger
JFR ferie
lovdag; höstlov; jullov; påsklov; sommarlov; vinterlov
lov (från något)
(på/under) lovet
() lovet
(under) lovet
ha lov från skolan
belagt sedan 1659; se ur­sprung till 2lov!!
4lov lovet
lov·et
substantiv
[lå´v]
något hög­tidligt starkt beröm
recensenterna sjöng den unge debutantens lov
spec. i tacksamhets­fraser riktade till Gud
Herren vare tack och lov!; hon lever, Gud ske lov!
äv. med försvagad religiös inne­börd
de kommer nu, tack och lov!
belagt sedan 1000-talet (i sms.; (runsten, Södra Ljunga, Småland (Sveriges runinskrifter))) runform lufi (dat.); se ur­sprung till 2lov!!