publicerad: 2021  
luft luften lufter
luft·en
substantiv
1 knappast plur. en blandning av huvud­sakligen syre och kväve som om­ger jorden och är en förut­sättning för organiskt liv ofta särsk. om (ren) utom­hus­luft
luftombyte; lufttom; havsluft; inandningsluft; skogsluft; varmluft
syrerik luft; tunn luft; kall luft; klar, hög luft; dra in frisk luft i djupa ande­tag; trakten har en hälsosam luft; de gick upp till ytan för att hämta luft; hon öppnade fönstret och släppte in ljus och luft; han pumpade in mer luft i ringen; luften i lokalen var dålig; det var vår i luften
äv. om om­råde ett stycke ovan­för marken
luftangrepp; luftlandsättning
kasta upp bollen i luften; fotografera från luften; fienden hade herra­väldet i luften; byggnaden sprängdes i luften
äv. mellan­rum, ut­rymme ibland i två dimensioner
lämna mera luft mellan raderna!
ofta bildligt om något som an­ses obetydligt el. om något som eg. inte existerar
bara luft i löne­kuverten; hon behandlade honom som luft; de imponerande siffrorna var bara luft
ett slag i luften se slag
flyga i luften exploderaen gasläcka var orsaken till att laboratoriet flög i luften
ge luft åt något ge ut­lopp åt någothan förlorade tåla­modet och gav luft åt sina känslor
gripa/ta något ur luften fantisera ihop någottiteln grep hon ur luften när en journalist frågade vad boken skulle heta; på­ståendet om skatte­fusk är enligt alla in­blandade taget ur luften
ha många bollar i luften se boll
hänga i luften 1(tyckas) vara nära före­ståendesärsk. om oväder eller dylikt: regnet hängde i luften och kylan var på­taglig; kvitteringen hängde i luften flera gånger 2vara löst grundadom på­stående, resonemang eller dylikt: mycket av kritiken hängde i luften
leva på luft liv­nära sig på (nästan) ingen­tingunder studietiden hade hon det knapert och fick leva på luft
ligga i luften kunna anas eller kännasoron låg i luften under hela demonstrationen
luft under vingarna möjligheter att ut­vecklas och hävda sigtack vare risk­kapital fick de unga före­tagarna luft under vingarna
luften går ur någon/något någon/något förlorar sin kraftluften gick ur laget efter alla utvisningar i första perioden
rensa luften reda ut dolda konflikterderas gräl var obehagligt men det rensade luften
smockan hänger i luften se smocka
belagt sedan 1623; av lågtyska luft, tyska Luft med samma betydelse; samma ord som loft, med urspr. bet. 'täcke; tak'; jfr ur­sprung till lukt, lyfta
2 del av fönster mellan två vertikala poster
fönsterluft
äv. upp­sättning gardiner till ett fönster
en luft gardiner
belagt sedan 1631
Luften leker mellan hårda trän.
Luften den är glad!
Spritter hit och dit och dallrar!
hela långa själa­tåget
av gamla löv på marken
dansar luften över! Elsa Grave, Luften leker (i Inkräktare, 1943)