publicerad: 2021  
luftskepp luft­skeppet, plural luft­skepp, bestämd plural luft­skeppen
luft|­skepp·et
substantiv
luf`tskepp
historiskt motor­driven, cigarr­formad luft­farkost som bärs av gas som är lättare än luften
katastrofen med luft­skeppet Hindenburg
belagt sedan 1785