publicerad: 2021  
sluss slussen slussar
sluss·en
substantiv
an­ordning för förflyttning av far­tyg från en vattennivå till en annan var­vid vatten fylls på resp. släpps ut genom spec. portar
slusslucka; slussport; docksluss
öppna slussen; slussarna i Troll­hättan
äv. bildligt om an­ordning som någon/något släpps in el. ut genom
slussen vid in­gången till mörk­rummet
äv. bildligt i ut­tryck för okontrollerat flöde eller dylikt
himlens slussar öppnades och regnet full­komligt öste ner
belagt sedan 1545; av nederländska sluis el. lågtyska sluse med samma betydelse; ur senlat. exclu´sa, till lat. exclu´dere 'ute­stänga'; jfr ur­sprung till exkludera