publicerad: 2021  
lyss lyddes, presens lyss
verb
något hög­tidligt lyssna
någon lyss (till/på/efter någon/något)
någon lyss (efter någon)
någon lyss (efter något)
någon lyss (någon)
någon lyss (något)
någon lyss (till någon)
någon lyss (till något)
lyss till den sträng som brast
belagt sedan ca 1645; bildat till pres. sing. lyss 'lyssnar', av äldre sv. lydas, fornsvenska lyþas 'lyssna'; jfr ur­sprung till lyda