publicerad: 2021  
1patron patronen el. vardagligt patron, plural patroner
patr·on·en
substantiv
patro´n
något ålderdomligt (titel för) gods­ägare eller bruks­ägare
patron tog själv emot lant­arbetarna på herr­gårds­trappan
ibland i ut­tryck för odemokratiskt upp­trädande
en för­man som gärna ville spela patron
i sammansättn. äv. om skydds­helgon eller dylikt
belagt sedan 1751; jfr fornsvenska patron 'skydds­helgon'; av lat. patro´nus 'skyddsherre; måls­man'; till pater
2patron patronen patroner
patr·on·en
substantiv
patro´n
stycke ammunition för hand­eldvapen, bestående av en hylsa med laddning, tänd­medel och projektil
patronhylsa; patronväska; blindpatron
lösa patroner; skarpa patroner; ett magasin för åtta patroner
spec. i militär order
patron ur!
äv. om behållare eller dylikt, som inne­håller något (förbruknings)material (och ofta är av­sedd att föras in i apparat eller dylikt)
bläckpatron; kolsyrepatron; lyspatron
han bytte patron i skrivaren
belagt sedan 1540; av franska patron 'modell; schablon'; urspr. samma ord som 1patron!!