publicerad: 2021  
lystnad lystnaden
lyst·nad·en
substantiv
lys`tnad
starkt begär efter något
JFR 2åtrå
nöjeslystnad; ärelystnad
lystnad (efter någon/något)
lystnad (efter någon)
lystnad (efter något)
belagt sedan 1684; till lysten