publicerad: 2021  
lånord lån­ordet, plural lån­ord, bestämd plural lån­orden
lån|­ord·et
substantiv
`nord
ord som tagits upp i ett språk från ett annat språk och (i viss mån) an­passats till det nya språket
ett lånord (från något) (till något)
de många tyska lån­orden i svenskan
belagt sedan 1870