publicerad: 2021  
låta lät låtit, presens låter, åld. imper. plural 1 pers. låtom
verb
`ta
1 var­dagligt ge ifrån sig ljud
SYN. höras JFR 1ljuda
låtande
något låter (sätt)
väckar­klockan låter för mycket; det låter för mycket om den nya lek­saken
spec. göra visst hörselintryck
pianot låter hemskt; hur låter det tonande s-ljudet?
äv. ha viss lydelse
hur låter citatet?
belagt sedan 1469 (Heliga Mechtilds uppenbarelser); fornsvenska lata 'släppa; låta vara; tillåta; ge till­känna genom ljud'; gemensamt germanskt ord, urspr. 'vara slapp; släppa efter'; jfr ur­sprung till belåten, lat, låt, lär, upplåta, utlåta sig
2 (av visst ljud att döma) verka vara
något låter som någon/något
något låter som någon
något låter som något
det lät som ett pistolskott
spec. att döma av yttrande eller dylikt
någon/något låter adj
någon låter adj
något låter adj
han lät ledsen i telefonen
äv. med opersonlig konstruktion
det låter sätt
det låter på dig som om det var mitt fel
äv. med positiv betydelse var­dagligt göra ett gott in­tryck
det låter sätt
Du kommer allt­så med? Så ska det låta!
det låter något, det det låter fantastiskt brasmek­månad på Mauritius, det låter något det!
belagt sedan ca 1620
3 ge (någon) till­stånd eller till­fälle att göra något
någon låter någon V
han lät henne följa med; publiken lät honom inte tala till punkt
äv. med av­seende på före­mål av­stå från att på­verka läget eller dylikt av något
någon låter något V
låt dörren vara stängd!; hon lät bilen stå kvar på gräs­mattan
äv. i vissa refl. förbindelser inte mot­sätta sig viss på­verkan
någon låter sig verb
han lät sig övertyga(s); hon lät inte skrämma sig
äv. i en retorisk vändning i an­föranden och dylikt
låt mig först ge en kort bak­grund
det låter säga sig det är rimligtdet låter säga sig att ansvarsmedvetna föräldrar sätter på barnen cykel­hjälm
låt gå för det! jag går med på detSka vi inte cykla till stranden än­då? - Låt gå för det!
låt oss jag före­slår att vilåt oss se en film i kväll!
låt vara att även omföre­taget ligger långt fram i teknik­utveckling, låt vara att de mest avancerade modellerna inte har släppts utan­för den asiatiska marknaden
låta bli se bli
låta detta vara detta se denna
låta någon/något vara lämna någon/något i fredstör mig inte, låt mig vara!
låta något vara osagt se osagd
låta saken bero se sak
låta sig väl smaka äta med god aptitportionerna var stora och gästerna lät sig väl smaka
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen
4 vanligen följt av verb i infinitiv se till att något blir gjort
någon låter verb
hon lät efter­lysa den försvunna; kungen lät bygga ett jakt­slott; hon lät med­dela att hon kommer att av­gå
ibland med ut­satt objekt
någon låter (någon) V
han lät en hant­verkare renovera lägenheten; hon lät ridån falla
någon gång äv. ålderdomligt med partikelnupp öppna
någon låter (upp något)
låt upp portarna!
låta förstå något se förstå
låta kvasten gå se kvast
låta tala med sig se tala
låta tala om sig se tala
låta vänta på sig se vänta
belagt sedan 1000-talet (runsten, t.ex. Sankt Olov, Uppland); vanligen runformer lit, litu (pret.)
5 ålderdomligt ut­gjuta kropps­vätska från
låtande; åderlåtning
någon låter något
låta åder
belagt sedan mitten av 1400-talet Läke- och örte-böcker