publicerad: 2021  
1 ingen böjning, neutrum
substantiv
(naturligt) skydd mot in­fallande vind el. sjö­gång
(i)(av/bakom/mot något)
(i)(av något)
(i)(bakom något)
(i)(mot något)
söka lä; ankra i lä; de lade till i lä av piren; buskarna skänkte lä
äv. om plats som erbjuder skydd
de fann lä bak­om ett träd
äv. sida (av far­tyg) som vinden blåser åt
MOTSATS lovart
ligga i lä vara under­lägsenjäm­fört med väst­kusten ligger ost­kusten i lä beträffande mar­eld och doften av hav och tång
belagt sedan ca 1670; jfr isl. hlé, no. le 'skydd mot vinden; lä­sida'; besläktat med ljum, ly
2
adverb
på lä­sidan
lä om berget
belagt sedan 1730