publicerad: 2021  
läck ingen böjning
adjektiv
endast predikativt i läckande skick
JFR otät
den gamla skutan var läck
springa läck gå sönder och börja ta in vattenom far­tyg: trålaren fick svåra skador och sprang läck på flera ställen
belagt sedan ca 1585; av lågtyska leck med samma betydelse; jfr ur­sprung till lacka 3, lake 1; 2läcka