publicerad: 2021  
1läcka läckan läckor
läck·an
substantiv
läck`a
otäthet där vätska eller gas kan tränga ut eller in
gasläcka; oljeläcka; vattenläcka
täta en läcka; en kraftig läcka i vatten­ledningen
äv. bildligt (otillåten) kanal som hemliga fakta sprids genom
reportern fick tipset genom en läcka på finans­departementet
belagt sedan 1546; till 2läcka!!
2läcka läckte läckt, presens läcker
verb
läck`a
ibland med partikel, sär­skiltin, ut vara otät så att vätska el. gas kan tränga ut el. in
något läcker (in/ut) (någonstans)
något läcker (in) (någonstans)
något läcker (ut) (någonstans)
kranen läckte; skutan läckte
äv. om vätska el. gas tränga (ut eller in) genom otäthet
mängder av olja läckte ut; vattnet läckte in i lägenheten
äv. bildligt, spec. komma till (någons) kännedom genom otillåtna kanaler
nyheten läckte ut för tidigt
spec. äv. om person (omärkligt) lämna ut hemlig information
minst en person på departementet läcker
läcka som ett såll läcka kraftigtekan läckte som ett såll ○ äv. bildligthemma­lagets försvar läckte som ett såll
belagt sedan början av 1500-talet (Läke- och örte-böcker); fornsvenska läka; trol. av lågtyska lecken med samma betydelse; jfr dock sv. dial. läka 'sippra fram, läcka'; jfr ur­sprung till läck
läckaläckande, läckning, läckage