publicerad: 2021  
lämna ut lämnade lämnat
verb
lämna u´t
1 äv. fast sammansättn., jfr utlämna göra (all­mänt) till­gänglig
någon lämnar ut någon/något (till/åt någon/något)
någon lämnar ut någon (till någon)
någon lämnar ut någon (till något)
någon lämnar ut någon (åt någon)
någon lämnar ut någon (åt något)
någon lämnar ut något (till någon)
någon lämnar ut något (till något)
någon lämnar ut något (åt någon)
någon lämnar ut något (åt något)
upp­gifterna är sekretess­belagda och får allt­så inte lämnas ut
ibland äv. om att med­vetet låta någon ut­sättas för förnedring
hon förföljde honom och lämnade ut honom till kvälls­pressen
belagt sedan 1898
2 äv. fast sammansättn., jfr utlämna lämna över till annat land (för juridisk prövning) el. till internationell dom­stol
någon lämnar ut någon (till något)
den serbiska regeringen lämnade ut Milosevic
belagt sedan 1738
lämna ututlämnande, utlämning