publicerad: 2021  
lämpa sig lämpade lämpat
verb
läm`pa sig
vara lämplig
någon/något lämpar sig (sätt) för/som någon/något
någon lämpar sig (sätt) för någon
någon lämpar sig (sätt) för något
någon lämpar sig (sätt) som någon
någon lämpar sig (sätt) som något
något lämpar sig (sätt) för någon
något lämpar sig (sätt) för något
något lämpar sig (sätt) som någon
något lämpar sig (sätt) som något
något/det lämpar sig att+verb
något lämpar sig att+verb
det lämpar sig att+verb
om­rådet lämpar sig väl för turism
belagt sedan 1547
lämpa siglämpande