publicerad: 2021  
längdaxel längdaxeln längdaxlar
längd|­axl·ar
substantiv
läng`daxel
matematik m.m. axel eller linje som delar ett före­mål eller en figur symmetriskt i dess längd­riktning
stockens längd­axel; ellipsens längd­axel
belagt sedan 1859