publicerad: 2021  
längd längden längder
längd·en
substantiv
1 ut­sträckning i en huvud­riktning i rummet vanligen den horisontala riktning före­målet har störst ut­sträckning i
längdmått; längdriktning; kastlängd; kjollängd; minimilängd; steglängd; våglängd
() längden
längden (av/på något)
längden (av något)
längden (något)
en längd (av/på mått)
en längd (av mått)
en längd (mått)
en decimeters längd; de mätte rummets längd; längden av bordet är två meter och bredden en meter; duken var två meter på längden
äv. ut­sträckning i höjd­led hos person
kroppslängd
mannens längd var 180 cm; han reste sig upp i sin fulla längd
äv. med ren riktnings­betydelse
de lade scenen i salens längd i stället för på tvären
spec. (som kort­form) längdhopp
hoppa längd
äv. med avstånds­betydelse longitud
15 grader östlig längd
i kort­spels­sammanhang ibland eg. om an­tal
hon hade längd i klöver
stående längd längd­hopp utan an­satshan har hoppat 3 meter i stående längd
belagt sedan 1401 (öppet brev utfärdat i Skänninge av Peter Jönsson m.fl. om gårdsförsäljning (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska längd; bildn. till lång
2 ut­sträckning i tiden ibland med bi­betydelse av lång­dragenhet
livslängd; periodlängd; vokallängd
längden (av/på något)
längden (av något)
längden (något)
kontrakts­tidens längd; dagens och nattens längd är lika stora vid höst­dagjämningen
äv. om text eller dylikt som tar viss (lång) tid att läsa
meningslängd
diktens längd bör inte av­skräcka någon
i längden över en längre tids­periodslöseriet med jordens resurser är i längden ohållbart
belagt sedan 1457 Namnlös och Valentin
3 av­långt stycke av något som mätts upp och vanligen av­skilts från större stycke; ibland som en sorts längd­mått
vetelängd
en längd (något)
en längd (av/med något)
en längd (av något)
en längd (med något)
en längd tjärat segel­garn; två smala längder tras­mattor; saffrans­bullar som var hop­bakade i längder
belagt sedan 1731
4 vanligen i sammansättn. förteckning över personer som i något (rättsligt) av­seende bildar en kategori
mantalslängd; röstlängd; uppbördslängd
en längd (över några)
upp­rätta en längd över de röst­berättigade
belagt sedan 1546