publicerad: 2021  
1länga längan längor
läng·an
substantiv
läng`a
1 sammanhängande rad av byggnader
gårdslänga; uthuslänga
en länga (av några)
bilen svängde in mot längan av rad­hus
äv. lång­sträckt (del av) byggnad
herr­gårdens västra länga blev ett fint museum
äv. något ut­vidgat sammanhängande rad av före­mål
en länga av tätt packade hyllor
belagt sedan 1745; bildn. till lång
2 stropp­försedd kätting eller vajer för lyftning av last vid lastning el. lossning, särsk. av far­tyg
belagt sedan ca 1695
2länga längde längt, presens länger
verb
läng`a
göra längre
länga (något)
länga en klänning
belagt sedan 1320–50 (En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga); fornsvenska längia; till lång
längalängning