publicerad: 2021  
lär presens
verb
(torde enligt vad det) på­stås
någon/något lär verb
någon lär verb
något lär verb
han lär vara rik; det lär finnas planer på att rusta upp slottet
äv. för att ut­trycka förmodan om fram­tida ut­veckling kommer sanno­likt att
efter­frågan på varan lär inte bli stor
belagt sedan 1495 (brev från Erik Turesson till brodern Per om undsättningsplaner i Finland (Styffe)); fornsvenska lär; speciellt svenskt hjälp­verb, trol. upp­kommet ur fornsvenska läter 'låter', presens av låta