publicerad: 2021  
lära sig lärde lärt, presens lär
lär·de sig
verb
`ra sig
(aktivt) skaffa sig kunskaper i något, vanligen så att viss kompetens upp­nås
någon lär sig något/(att+)verb/sats
någon lär sig (att+) verb
någon lär sig något) verb
någon lär sig sats
hon har just lärt sig läsa; han lärde sig att manövrera for­donet; hon lärde sig formlerna utan­till; det nya arbets­sättet har bi­dragit till att eleverna har lärt sig fler engelska vardagsuttryck; han måste lära sig vanligt folk­vett
belagt sedan 1661