publicerad: 2021  
lärobok läroboken läroböcker
läro|­bok·en
substantiv
`robok
bok som ger (grund­läggande) kunskaper i något ämne och vanligen an­vänds vid under­visning
en lärobok (i något)
en ny läro­bok i fysik
ibland i ut­tryck för mönster­gillt genom­förande
ett fore­hands­slag som var som taget ur läro­boken
belagt sedan ca 1550