publicerad: 2021  
läst lästen läster
läst·en
substantiv
1 fot­formad mall för sko­tillverkning el. för utvidgning el. lagning av skor
i sammansättn. äv. fot på strumpa
sko­makare, bliv vid din läst se skomakare
belagt sedan senare hälften av 1400-talet (i sammansättn. sko-; (Latinskt-svenskt glossarium)) fornsvenska läster; jfr isl. leistr 'strump­fot', gotiska laists 'spår'; urspr. bet. är 'spår'; besläktat med list 1
2 ett gammalt rymd­mått för bl.a. trä­kol (20 hl)
äv. ett gammalt mått på far­tygs dräktighet
belagt sedan början av 1300-talet (Skåne-Lagen); fornsvenska läst; av lågtyska last (plur. leste) 'last; bestämt mått varor'; samma ord som last 1