publicerad: 2021  
läsrum läs­rummet, plural läs­rum, bestämd plural läs­rummen
läs|­rumm·et
substantiv
`srum
rum som är sär­skilt av­sett för läsning vanligen i offentlig byggnad
i sjuk­husets läs­rum fanns flera dags­tidningar
belagt sedan 1807