publicerad: 2021  
lättrökt neutrum lätt­rökt, bestämd form och plural lätt­rökta
lätt|­rök·ta
adjektiv
lätt`rökt
obetydligt rökt om kött eller dylikt, särsk. med tanke på smaken
lätt­rökt skinka
belagt sedan 1923