publicerad: 2021  
lätt neutrum lätt, bestämd form och plural lätta
adjektiv
1 som har liten vikt absolut el. i förhållande till någon norm
MOTSATS tung 1
lätt (för någon) (att+verb)
en lätt väska; bollen var för lätt och flög med vinden
i många samman­hang med fixerad betydelse
lätt motor­cykel; lätta vapen; lätt tung­vikt
äv. sär­skilt militär­väsen ut­rustad med material av liten vikt
lätta sjöstridskrafter; lätta kavalleriet; far­tyget är lätt lastat (adverbial)
äv. med ton­vikt på liten täthet och kompakthet
lätt mat; lätta jordar
lätt som en fjäder mycket lätti vattnet kände hon sig lätt som en fjäder
vägd och befunnen för lätt ur­sprungligen biblisktsom visat sig sakna nöd­vändiga förut­sättningaren arrogant makt­havare som blev vägd och befunnen för lätt för att få fort­satt förtroende
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska lätter 'lätt; lätt­sinnig; lätt­färdig'; gemensamt germanskt ord, besläktat med bl.a. grek. elakhys´ 'liten; obetydlig; låg'; jfr ur­sprung till lunga
2 som sker eller an­vänds med liten kraft
MOTSATS hård 4
ett lätt grepp om armen; hon gav honom en lätt klapp på axeln; instrumentet måste behandlas med lätt hand; tand­läkaren är lätt på handen
spec. spänstig
hon gick med lätta steg; de trippade in på lätta fötter
vara lätt på foten se fot
belagt sedan ca 1450 Heliga Birgittas uppenbarelser
3 sorg­lös och obekymrad
hon av­stod med lätt hjärta; han tar allt­för lätt på problemet (adverbial)
äv. om handling eller dylikt som tyder på detta
han talade i en lätt ton
det lätta gardet se garde
känna sig lätt om hjärtat se hjärta
vara lätt till sinnes se sinne
belagt sedan 1400–25 Heliga Birgittas uppenbarelser
4 som inte orsakar några större problem eller an­strängningar
MOTSATS svår 1 JFR enkel 3
lättbegriplig; lättfångad; lätthet; lättmanövrerad; lättvättad
lätt (för någon) (att+verb)
en lätt upp­gift; han är lätt att lura; det är lätt för dig att säga; han är arbets­lös och har det inte all­tid så lätt; hon gör det lite lätt för sig när hon bara svarar på den milda delen av kritiken; skåpet måste flyttas, men det är lätt gjort (adverbial)
äv. med konstruktions­växling lätt­fångad, lättbesegrad
han blev ett lätt byte för mot­ståndaren
äv. (i adverbiell an­vändning) med syftning på viss fallenhet
hon har lätt för att lära
äv. (i adverbiell an­vändning) för att ut­trycka stark benägenhet el. tendens
han blir lätt trött; lek­sakerna går lätt sönder; det är lätt hänt att bilen börjar sladda
det är lätt att säga tulipana­ros se tulipanaros
lekande lätt på ett snabbt och enkelt sätthon vann sitt lopp lekande lätt och tangerade dess­utom ban­rekordet
lätt räknade se räkna
lätt som en plätt mycket lättatt jonglera är lätt som en plätt när man väl har kommit på hur man ska göra
belagt sedan senare hälften av 1300-talet Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)
5 som är av liten om­fattning i det av­seende som fram­går av samman­hanget; ofta om obetydlig styrka, intensitet eller dylikt
en lätt doft av parfym; en lätt tysk accent; en lätt dvala; en lätt höjning på ögon­brynen; en lätt dimma; en lätt bris; lätt berusad (adverbial)
spec. om negativ före­teelse lindrig
en lätt skada; ett lätt illa­mående; armén fick endast vid­kännas lätta förluster; han var lätt sårad (adverbial)
belagt sedan 1400–25 Heliga Birgittas uppenbarelser