publicerad: 2021  
-lös -löst -lösa
adjektiviskt slutled
som saknar viss positiv före­teelse
JFR fri 4
äv. neutralt, med ren inne­börd av av­saknad
bladlös; förarlös; skägglös; trådlös
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska -lös