publicerad: 2021  
lösa löste löst, presens löser
verb
`sa
1 ge full rörelse­frihet genom att av­lägsna bindande el. fängslande an­ordningar; med av­seende på levande varelse el. före­mål
lösgörande
någon löser någon/något (från/ur något)
någon löser någon (från något)
någon löser någon (ur något)
någon löser något (från något)
någon löser något (ur något)
lösa boskapen; de löste honom ur fångenskapen; lösa båten
äv. med av­seende på det bindande eller dylikt undan­röja hindrande eller åtstramande verkan av
lösa knuten
äv. bildligt i fråga om fri­görande från plikt, hämning etc.
hon löstes ur förtrollningen; hon löste honom från hans löfte
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Westmanna-Lagen); fornsvenska lösa; till 1lös!!
2 betala till­baka (i för­tid)
någon löser något någon löser någon (från något)
kostnaden för att lösa bo­lånet
spec. med av­seende på person
de fick lösa honom från kontraktet
äv. försvagat köpa
lösa biljett
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen
3 något all­männare betydelse i kemi­tekniska samman­hang blanda (ämne) i vätska så att en helt enhetlig blandning bildas och ämnet tycks försvinna, medan vätskan tycks oförändrad (ut­om ev. till färgen); mest med av­seende på fasta ämnen men äv. gaser
JFR eluera
någon löser något (i något)
kok­salt löses lätt i vatten
belagt sedan senare hälften av 1300-talet Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)
4 genom tanke­arbete komma på svaret på problem eller dylikt
någon löser något
lösa gåtor; mysteriet är löst; lösa en ekvation
äv. med av­seende på praktiska upp­gifter (finna metod att) komma till rätta med
de har inte lyckats lösa upp­giften att hitta en efter­trädare till föreningens ord­förande
spec. med av­seende på konflikt och dylikt
lösa en tvist
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen
lösalösande