publicerad: 2021  
machismo machismon
mach·ismon
substantiv
[-tçis´-]
ett aggressivt och kvinno­föraktande manlighets­ideal
den syd­europeiska machismon är förknippad med strikt upp­delade köns­roller och över­driven syn på den egna manligheten
belagt sedan 1963; av spa. machismo med samma betydelse; till macho 'manlig'; jfr ur­sprung till macho