publicerad: 2021  
magdans mag­dansen
mag|­dans·en
substantiv
ma`gdans
uppvisnings­dans med hetsande bål­rörelser ur­sprungligen om öster­ländsk kvinno­dans; nu­mera all­männare
magdans (av någon)
dansa mag­dans
belagt sedan 1894