publicerad: 2021  
magnesium magnesiet el. magnesium el. magnesiumet
Mg
magn·esi·um·et
substantiv
[maŋne´-] äv. [maŋne`-]
en lätt, silvervit, brännbar metall ofta anv. som konstruktions­material p.g.a sin låga vikt
magnesit; magnesiumblixt
havsvatten inne­håller stora mängder magnesium
belagt sedan 1782; modern bildn. till grek. magnesi´a lith´os 'magnetsten'; jfr ur­sprung till mangan, magnet