publicerad: 2021  
mun munnen munnar
munn·en
substantiv
mun´
öppning i an­siktet för in­tagning och sönderdelning av föda och formning av ljud om läpparna jämte mun­hålan; spec. med ton­vikt på ät­funktionen
munhygien; munskydd; rosenmun
föra skeden till munnen; han hade munnen full med mat; det vattnades i munnen på henne när hon tittade på smörgås­bordet
spec. äv. med ton­vikt på ljud­produktion (ofta mer el. mindre bildligt)
var­för säger du inget – har du inte mål i mun?; han är grov i munnen; inte ett ljud kom från hennes mun; ryktet gick från mun till mun; de talade i munnen på var­andra; jag vill inte ta hans namn i min mun; jag har lust att täppa till munnen på den prat­makaren
äv. med ton­vikt på andra funktioner
hennes mun hårdnade i en grimas; han kysste henne på munnen; hon sov med vid­öppen mun
äv. med tanke på person att föda el. liv­nära i några ut­tryck
hon har många munnar att mätta
äv. bildligt vanligen i sammansättn. öppning, mynning
det kommer inga stekta sparvar i munnen på en se sparv
dra på mun(nen) lebarnen skrattade hejd­löst under före­ställningen och även de vuxna drog på munnen
hålla mun(nen) ur­sprungligen bibliskttigaalla kan inte sitta och hålla mun utan någon måste agera
hålla tungan rätt i mun(nen) se tunga
leva ur hand i mun se hand
låta maten tysta mun(nen) se mat
lägga orden i munnen på någon se ord
(man ska inte) skåda given häst i munnen se häst
med en mun en­hälligtbarnen förnekade med en mun att de hade något att göra med det trasiga fönstret
prata bred­vid mun(nen) försäga sigoch där­vid ofta skvallra: rätte­gången havererade efter­som några av rättens leda­möter hade pratat bred­vid mun
rätta mun(nen) efter mat­säcken an­passa sina ut­gifter efter sina in­komsterkommunen måste rätta munnen efter mat­säcken för att få balans i ekonomin igen ○ äv. all­männareviltet tryter – till nästa jaktsäsong får vi rätta mun efter mat­säcken och jaga med åter­hållsamhet
slicka sig om munnen ge ut­tryck för stor förväntan eller belåtenhetdofterna från köket fick henne att slicka sig om munnen
ta bladet från munnen se blad
ta brödet ur munnen på någon se bröd
ta munnen full skrytahan tog munnen full och berättade om alla celebriteter han kände
ta ordet ur munnen på någon se ord
tyst, min mun, så får du socker det här bör jag hålla tyst medför att inte råka illa ut eller dylikt: nu skulle jag kunna av­slöja vem som har skvallrat, men tyst, min mun, så får du socker ...
vara född med silver­sked i mun(nen) se silversked
vara i var mans mun vara något som alla talar omhistorien om det interna parti­grälet var snart i var mans mun
öppna munnen (våga) börja yttra sigsom liten var han så blyg att han knappt vågade öppna munnen
belagt sedan början av 1300-talet (Skåne-Lagen); fornsvenska munder; gemensamt germanskt ord, trol. ur en indoeur. ord­rot med bet. 'tugga'; jfr ur­sprung till mynna, -mynt
Det var ur munnarna orden kom. Titel på roman av Mirja Unge (1998)