publicerad: 2021  
-maja -majan -major
-maj·an
substantiviskt slutled
var­dagligt; något ålderdomligt kvinna eller flicka med viss (negativt värderad) benägenhet att klä sig, bete sig eller dylikt vilket an­ges av för­ledet
kladdmaja; latmaja; sladdermaja; slarvmaja; trasmaja
belagt sedan ca 1800; till person­namnet Maja