publicerad: 2021  
maja majade majat
verb
maj`a
ålderdomligt el. dialektalt pryda med gröna löv
maja något
belagt sedan slutet av 1400-talet (H[elige] Susos Gudeliga Snilles Väckare); fornsvenska mäia
majamajande, majning