publicerad: 2021  
mandomsprov mandoms­provet, plural mandoms­prov, bestämd plural mandoms­proven
man·doms|­prov·et
substantiv
man`domsprov
prov som vid lyckligt ut­fall ger in­träde till vuxen­världen för ung man; t.ex. om diverse initiations­riter
äv. styrke- eller tapperhets­prov
mandoms­provet att på fyra timmar vandra 21 km med tung packning
belagt sedan 1746
Mandoms­provet. Svensk titel på amerikansk film med bl.a. Dustin Hoffman (1967; mandoms­provet är den unge hjältens erövring av en erfaren kvinna)