publicerad: 2021  
manfall man­fallet, plural man­fall, bestämd plural man­fallen
man|­fall·et
substantiv
man`fall
(svår) förlust av människor särsk. soldater
en blodig strid med stort man­fall
äv. försvagat miss­lyckande för åt­skilliga del­tagare
stort man­fall på tentan
belagt sedan ca 1420 (Legenden om Gregorius af Armenien); fornsvenska manfal