publicerad: 2021  
mansålder mansåldern mansåldrar
mans|­åldr·ar
substantiv
man`sålder
tids­rymd som mot­svarar ålders­skillnaden mellan en generation och den följande dvs. ca 30 år
(under) en mansålder
för en mans­ålder sedan var datorer än­nu en exklusivitet
belagt sedan 1520-talet; jfr fornsvenska manz alder 'levnads­tid, ålder'