publicerad: 2021  
maranata ingen böjning
substantiv
[-na`-] äv. [-na´-]
en extatisk fri­religiös rörelse
belagt sedan 1958; till arameiska Marana, ta 'o, vår Herre, kom'