publicerad: 2021  
1marin marint marina
mar·in
adjektiv
mari´n
1 som har att göra med havet
JFR maritim
marinmålare
marin botanik
äv. om havs­blå färg
marinblått
hennes kläder gick gärna i marint
belagt sedan 1846; av franska marin 'havs-'; av lat. mari´nus med samma betydelse, till mar´e 'hav'; jfr ur­sprung till mar- 1
2 som har att göra med sjömilitära förhållanden
marinsoldat; marinstab
marina styrkor
belagt sedan 1923
2marin marinen mariner
mar·in·en
substantiv
mari´n
1 vanligen bestämd form sing. försvars­gren som inne­fattar ett lands sjöstridskrafter förr äv. kust­artilleriet
han var kadett i marinen
belagt sedan 1771; av franska marine med samma betydelse; till 1marin 1
2 målning med havs­motiv
måla mariner; hon ställer ut mariner och landskapsmålningar
belagt sedan 1841