publicerad: 2021  
mastig mastigt mastiga
mast·ig
adjektiv
mas`tig
väl till­tagen
mastig (för någon) (att+verb)
en mastig mål­tid; en mastig film på fem timmar
belagt sedan 1897; av (låg)tyska mastig 'väl­född; tjock', till Mast 'gödning (av kreatur)'