publicerad: 2021  
maxtaxa maxtaxan maxtaxor
max|­tax·an
substantiv
max`taxa
(begränsad) av­gift för för­skola, fritids och pedagogisk om­sorg, baserad på in­komst
med förslaget om max­taxa ville Social­demokraterna in­ordna för­skolan i den generella väl­färden
äv. något ut­vidgat
max­taxa i vården
belagt sedan 1993; ökad anv. sedan 1998