publicerad: 2021  
mbl-förhandling mbl-förhandlingen mbl-förhandlingar
eller
MBL-förhandling MBL-förhandlingen MBL-förhandlingar
mbl-för·handl·ing·en, MBL-för·handl·ing·en
substantiv
[embeel`-]
ofta plur. det att mbl-förhandla
mbl-förhandlingar (med någon/något) (om något/att+verb/sats)
mbl-förhandlingar (med någon) (om något)
mbl-förhandlingar (med någon) (om sats)
mbl-förhandlingar (med någon) (om att+verb)
mbl-förhandlingar (med något) (om något)
mbl-förhandlingar (med något) (om sats)
mbl-förhandlingar (med något) (om att+verb)
mbl-förhandlingar (mellan några) (om något/att+verb/sats)
mbl-förhandlingar (mellan några) (om något)
mbl-förhandlingar (mellan några) (om sats)
mbl-förhandlingar (mellan några) (om att+verb)
före­taget begärde mbl-förhandlingar för att lägga ner en av sina fabriker
belagt sedan 1970-talet; initial­ord för medbestämmandelag och förhandling